گذری بر تربت شیخ شیراز

فرودگاه کوالا لامپور

کوالالامپور

single tower

towin tower

 منطقه ماینزmains با رودخانه ای زیبا و هتلی ساحلی که با طراحی زیبا و استفاده از اختلاف ارتفاع از آب رودخانه جهت استخر شنای جلوی هتل استفتده شده بود

potrajaya پایتخت سیاسی مالزی بدون هیچگونه آلودگی و البته با سکوت و آرامشی غیر قابل توصیف با نمادی از شهر اصفهان بر روی رودخانه کاش زاینده رود هم چنین پر آب بود

مسجد معروف پوتراجایا

پل آرزوها با نمادی از امریکا در پوتراجایا

خیابان اصلی پوترا جایا و وزارتجانه ها در دو طرف آن

buta cave

معبد هندوها Indian Tample

مراسم مذهبی هندوها

 

معبد چینی ها  Chinese Temple

شهر بازی Genting Highland

شهر بازی Genting Highland

شهر بازی Genting Highland

Japanese Garden

 

French Vilage

 The Nomad SuCasa  رستوران هتل سوکاسا