همین دیروز بود با چهره ای بشاش و ظاهری آرام و معصوم در مسیر قله علم شاه دست ما را با گرمی درونش فشرد و در طول راه با گامهایش لحظه لحظه دوستی، صفا و صمیمت کاشت و ما را  نیز از این الطاف بی نصیب نگذاشت. مراسم تشییع  این عزیز از دست رفته شنبه ٣١/٢/٩٠ ساعت٨:٣٠ ورشگاه سلیمی کیا

لینک زیر گزارش صعود با این عزیز به ملکوت رفته می باشد

http://sarcheshmehpour.persianblog.ir/1384/12/