ظاهرا" قراره در عصر پنجشنبه مورخ 23/4/90 یادواره ای برای مرحوم عیسی میرشکاری در ساردوئیه برگزار گردد و روز 24/4/90 کوهنوردان به یاد آن عزیز از دست رفته قله نشانه بهراسمان را  صعود نمایند.