عصر پنجشنبه 23/4/90 گرو ههای زیادی از اطراف جهت این مراسم در ورزشگاه ساردوئیه جمع شدند تا برگی از دوران شکوفائی این همنورد ازدست رفته را رقم زنند. مجلس با حضور پیشکسوتان کوهنوردی استان استاد گرامی جناب آقای نعمت الهی ( اولین موسس هیئت کوهنوردی کرمان درسال 1327) و استاد گرامی جناب آقای کبیری که هنوز در سن هشتاد سالگی با روحیه ای شاد و سرزنده در جمع کوهنوردان تلالو می کرد شروع و برنامه با اعلام بیوگرافی مرحوم میرشکاری و داستان غم انگیز صعودش شروع و نهایتا پس از تشکر از پشکسوتان کوهنوردی کرمان پایان یافت .

برنامه صعود با بیش از 250 نفر در ساعت 5:30 از مسیر ده بالا که حدود 8 کیلومتر مسیر خاکی داشت و در سمت شرق قله قرار دارد شروع و پس از صرف صبحانه حدود ساعت 10:00 با حضور آقای کبیری بعنوان مسن ترین و چند نفر بچه های 12 ساله قله 3900 متری نشانه  را فتح نمودیم و با جمع شدن همنوردان حدود ساعت 13:00 به پائین رسیدیم و برادران مشایخی و دوست عزیزمان  آقای  کریمی و دیگر دست اندرکاران این مراسم با آشی داغ که رایحه کرفس کوهیش به طعم آن افزوده بود  از کوهنوردان پذیرای کردند و صعودی دیگر به پپایان یافت.

جا دارد از کلیه عزیزانی که نسبت به برگزاری  چنین مراسم های اقدام می ورزند بخصوص جناب آقای رسول زندی تشکر نموده و موفقیت وشادکامیشان را از درگاه ایزد منان طلب نمائیم.