هفته پیش فرصتی پیش اومد تا از طریق دره فرحزاد و گذر از یونجه زار  طی مسیری سه ساعته به استان مقدس امام زاده داود مشرف شویم. مسیری زیبا و پرآب که ارزش چند ساعت طبیعت گردی رو داشت در پایان مسیر هم با گروه کوهنوردی آزاد تهران هم آشنا شدیم که رهاورد این سفر، آشنایی با آقای کریمیان و دوستان همنوردشان بود.