خدای را سپاس روزی را  شاهد شديم كه برای ورزش كوهنوردی هم مدال تعيين كردند

اميد است مسئله دوپينگ  را شاهد نباشيم!

 

مدال «اكو» براي كوهنوردان كشورهاي عضو اكو پيشنهاد شد

لطفا كليك كنيد