آبشار وروار(Vorvar) با ارتفاع 94m

آبشار  وروار  يكی  از سه آبشار بلند ايران مي باشد و اين ابشار از  ارتفاعات  كوه علمشاه

 (3741m )سرچشمه مي گيرد و روستاي  رودفرق را مشروب مي سازد.بهترين فصل بازديد

 از آن اسفند ماه مي باشد كه در پائين آبشار پوشيده از گلهاي نرگس مي باشدو به همين

 علت به اين منطقه " نرگسان"  گويند.

دربا لاي آبشار منطقه نسبتا" وسيعي است كه آن را وود(Voved) مي نامند ، آنجا با درختان

سروكوهي و رودخانه خروشان يكي از زيبا ترين مناظر بديع سرزمين ايران است كه توصيف آن

 فقط در ديدارش ميسر است.با توجه به اينكه كوه علمشاه (3741m )بلند ترين قله جبال بارز

است واين ارتفاع نسبت به بلندي شهر جيرفت (600m ) حائز اهميت مي باشد .