به نام خدا

كوير لوت

شهداد(خبیص)

بخش شهداد از پهناورترین بخشهای استان کرمان است که در دامنه شرقی کوههای شمالی - جنوبی ، حدفاصل دشت لوت و دشت کرمان بطوریکه از شمال به استان خراسان واز جنوب به بخش گلباف ، ازشرق به استان سیستان وبلوچستان وازغرب به بخش مرکزی کرمان با مساحتی حدود ۱۵۶۱۰ کیلومتر مربع واقع شده است .

لوت مرکزی (پست ترین بخش لوت) دارای عوارض مهم بیابانی است بنام " كلوت " كه اين عوارض يكي از پديده هاي زيباي طبيعي و بي نظير كه در 40 كيلومتري شرق و شمال شرقي شهداد قراردارند و بر اثر فرسايش آبي و بادي شديد بوجود آمده اند .

كلوتها قسمتي از حاشيه غربي دشت لوت را در سطحي به عرض 80 كيلومتر و طول متوسط 145 كيلومتر را تشكيل مي دهند و تقريبا" در تمامي اين منطقه هيچگونه گياهي وجود ندارد.

Kavir-e  Lut

     .(kavir-e  Lut  in Kerman province is a part of the larger Lut desert(central  section

There are several Kaluts " Kalut is a moving sand castle that is being built one day and moves another day " in this region that extend from central Lut to the west . they are located in east and north-east of Shahdad