محمدعلي اينانلو ، طبيعت‌گرد ايراني و پدر اكوتوريسم ايران، سفر به كوير كاشان و درياچه مسيله را در اين فصل سال به طبيعت‌گردان توصيه مي‌كند.

 خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـ اين روزها با سرد شدن هوا مسافرت به مناطق گرم ايران و ديدن جاذبه‌هاي طبيعي اين مناطق حال و هواي ديگري دارد.

محمدعلي اينانلو ، طبيعت‌گرد ايراني و پدر اكوتوريسم ايران، سفر به كوير كاشان و درياچه مسيله را در اين فصل سال به طبيعت‌گردان توصيه مي‌كند.

وي در گفت‌وگو با خبرگزاري ميراث فرهنگي مي‌گويد: «همه جاي ايران در پاييز ديدني و شگفت‌انگيز است، اما كويرگردي در روزهاي سرد پاييزي بهترين فرصت براي شناخت اين مناطق و لذت بردن از طبيعت است.»

يكي از جاذبه هاي طبيعي گردشگري ايران كويرهاي گسترده و زيباي آن است.

امروزه كوير‌گردي از جمله زمينه‌هاي بسيار پر جاذبه براي طبيعت‌گردان جهان به شمار مي‌آيد و سرزمين ايران كه پهنه وسيعي از آن را كويرهاي«لوت» و «نمك» در برگرفته‌اند، موقعيتي كم نظير را از اين نظر دارند.

ديدار از كويرهاي ايران براي گردشگران هم از بعد آشنايي با طبيعت پر رمز و راز و تماشاي شب‌هاي پر ستاره آن، هم از زاويه برخورد با زندگي مردمان صبوري كه شرايط سخت و طاقت فرساي طبيعت كوير را به بهترين اشكال ممكن در عرصه‌هاي زندگي تعديل كرده‌اند، فرصتي مغتنم محسوب مي‌شود و اين ديدار، جلوه‌هايي به ياد ماندني از طبيعت و فرهنگ مردم سختكوش و خلاق كوير را همراه دارد.

درياچه نمك (درياچه مسيله) واقع در دل كوير پهناور نمك، به مثابه نگيني است كه تماشاي آن براي هر طبيعت‌گردي دلپذير و خاطره‌انگيز خواهد بود.

غناي گردشگري درياچه نمك به ويژه از آن رو كه دو نمونه از زيباترين شهرهاي تاريخي حاشيه كوير، يعني كاشان و آران و بيد گل نيز در نزديكي و مسير دسترسي به همين درياچه قرار دارند، كامل مي‌شود.

درياچه نمك در موقعيت ممتازي واقع شده كه هر گردشگري با سفر به اين منطقه مي‌تواند يك تور پر بار و تمام عيار كوير گردي را برگزار كند.