به نام خدا

با توجه به هماهنگیهای انجام شده از طریق هلال احمر استان کرمان به نمایندگی ، آقایان سام زاده و قربانی و میزبانی مجتمع مس سرچشمه ، دوره امداد و نجات کوهستان در شهر مس با حضور تعدادی از  اعضای گروههای کوهنوردی شهر مس ، جیرفت ، بافت ، بم ، مخابرات رفسنجان ، هیئت سنگ نوردی کرمان و گروه امداد ونجات کرمان از تاریخ ۲۰/۹/۸۵ لغایت ۲۵/۹/۸۵ به مدت ۶۰ ساعت زیر نظر اساتید محترم فدراسیون کوهنوردی (آقای دکتر مساعدیان ، آقای جواهرپور ، آقای جباری، آقای شهلایی ، آقای شریفی نیا) برگزار گردید. لذا  اینجانب به نمایندگی از کلیه شرکت کنندگان ، ضمن سپاس از کلیه کسانی که در این دوره با تمام وجود در انجام این دوره سعی و تلاش بی وقفه ای داشتند کمال تشکر را دارم.

امید است در اینده ای نچندان دور با کمک اساتید محترم ،  بتوانم نسبت به ارائه کلیه موارد ارائه شده در این دوره جهت استفاده بازدید کنندگان محترم خصوصا" عزیزان کوهنورد که همیشه طالب و جویای  علم ، یادگیری وآموزش هستند باشیم .  

آقای دکتر مساعدیان : دبیر کمیته پزشکی فدراسیون کوهنوردی

ازسمت راست: آقایان سام زاده ، جباری ، جواهر پور ، شهلایی