به نام خدا

 

قله هاي  دندانه و سرمشك هنزا (ارتفاع 4050متر)

پنجشنبه 17/9/84

همنوردان : هيئت كوهنوردي مس سرچشمه

    

                           

مسير(كرمان – بافت – رابر) ساعت 6:00 صبح رابر را به سمت جاده جيرفت (ساردوئيه) ترك كرده ، نرسيده به دوراهي هنزا به سمت چپ به روستاي باغوئيه رفتيم ، پس از گذر از جاده پر پيچ وخم داخل  بيدوئيه به منطقه اي مسطح كه شبيه زمين بازي خاكي فوتبال بود رسيديم هرچند از ظاهر محيط پيدا بود چندي پيش به مناسبت يادواره شهداي منطقه مراسمي بوده و متاسفانه سيل زباله هاي ظروف يكبار مصرف ، سيماي زيباي دشت پايكوهي را تخريب كرده بود.

                                               

از اينجا پس از پائين آوردن وسايل از ميني بوس مسير پياده روي به سمت قله دندانه كه بي شباهت به تيغه هاي ژاندارك خلنو نيست را ادامه داديم. گذر از ميان زمينهايي با كوپه هاي متعدد سنكي كه كشاورزان در طول ساليان دارز با جمع آوري خرده سنگها  زمين را جهت شخم وكشت بهاره آماده كرده بودند صحنه هاي بي بديل از كشاورزي سنتي كه گوشه اي از ميراث فرهنگي و صنعت كشاورزي بومي منطقه بود، منظره جالبي اشت. پس از حدود 45 دقيقه پياده روي در محل لوله خروجي آب كه از حوضچه ذخيره آب آشاميدني روستا سرچشمه مي گرفت جهت صرف صبحانه و چاي ( واقعا" چسبيد ) متوقف شديم. يكساعتي بعد از آن مسير را از كنار لوله وردي آب حوضچه به سمت قله ادامه داديم و پس از گذر از يال بزرگ سمت راست دندانه ساعت 13:00 به بالا قله سر مشك رسيديم.

              

 پس از كمي استراحت و عكسبرداري مسير برگشت را به طرف تخت سرطشتك ( دره منتهي به بندر هنزا)  به سمت پائين سرازير شديم ، وجالب آنكه با توجه به ريزش اولين برف پائيزي (از نوع پودري) در بعضي از جاها كه با  باتوم اسكي اندازه گرفتم به حدود يك متر مي رسيد. حدود ساعت 16:30 اولين افراد گروه به بندر هنزا رسيدند وبا جمع شدن دوستان وصرف ناهار ي كه دوستان تدارك ديده بودند ساعت 6:00 به سمت رابر حركت كرديم .