بندر هنزا ، روستائي زيبا از توابع بخش رابر ، شهرستان بافت ودر مسير جاده بافت جيرفت در 15 كيلومتري بخش ساردوئيه واقع شده است. جاده اصلي را به سمت هنزا ترك كرده و پس از گذراندن حدود10 كيلومترجاده خاكي پر پيچ و خم به  دره اي  زيبا  كه درختان گردو ، آسماني سبزرا در جوار رودخانه خروشانش گسترانيده اند مي رسيم . مردماني با صفا ، ميهمان نواز و با يمان ميزباناني نمونه و قابل اعتماد براي هر گردشگري خواهند بود. اگر پاي در دامن طبيعت بندر گذاشتيد و نيازمند محبتي خالصانه و در عين حال ساده و بي آلايش داشتيد ، پرسيدن احوال پير بندر، آقا مراد مقبلي را از ياد مبريد. (فاصله از كرمان ، مسير راين – ساردوئيه 175 كيلومتر و از مسير بزنجان – رابر 210 كيلومتر مي باشد).