بنام خدا

بعضی وقتا آدم اینقدر بی حاله که حوصله هیچی رو نداره ولی وقتی ریشه یابی می کنی می بینی دوری از محیطهای طبیعی، بکر و غیر صنعتی البته در جوار یاران یار، آدم رو منزوی و به این روزگار می رسونه، بگذریم چند وقتی دل به کوه و طبیعت نزدیم این گرفتاریهای روز افزون آدم را از بهترین حس های غیر قابل وصف دور می کنه وتا می خواهی به خود بیای از چشم نیکسیرتان که افتادی از دل هم می روی .

چند روز پیش وقتی دوست عزیزم جناب آقای حمزه نژاد صحبت از ایجاد هیئت کوهنوردی شهر کرمان با همت جناب آقای زندی و دیگر پیشکسوتان کوهنوردی استان به میان آورد به این فکر افتادم که میشه دوباره کوهنوردی رو با حس همنوردی که دوستی و صمیمیت را سرلوحه کار خود دارد پیش گیریم و جدا از منفی گری بعضی ها، حقیقتی دوست داشتی را به روزگار باقیمانده عمر ارزانی داریم .

وقتی صحبت از طبیعت و کوه و سبزه به میان میاری همه طالب مشارکت و همراهی اند ولی متاسفانه پای عمل که میشه عاشقان واقعی سر قرار حاضرند و دیگران .......

..... به امید روزی که شاهد بزرگترین گردهمائی در این وادی باشیم واما وبلاگ آقای حمزه نژاد هم به آدرس http://www.mhhn.blogfa.com  شروع به کار کرد و دست یاری سبز شما همنوردان را با صمیم قلب می فشارد.