/ 2 نظر / 45 بازدید

.‫دعا ميكنم زير اين سقف بلند،روي دامان زمين ، هركجاخسته شدي ،يا كه پرغصه شدي ، دستي ازغيب به دادت برسد ، وچه زيباست كه آن دست خدا باشد وبس . . .

نغمه

پدر و پسر داشتن صحبت میکردن!! پدر دستشو ميندازه دوره گردنه پسرش ميگه پسرم من شيرم يا تو؟ پسر ميگه : من..!! ... ... ... پدر ميگه : پسرم من شيرم يا تو؟؟!! پسر ميگه : بازم من شيرم... پدر عصبي مشه دستشو از رو شونه پسرش بر ميداره ميگه : من شيرم يا تو!!؟؟ پسر ميگه : بابا تو شيري...!! پدر ميگه : چرا بار اول و دوم گفتي من حالا ميگي تو ؟؟ پسر گفت : آخه دفعه های قبلي دستت رو شونم بود فکر کردم يه کوه پشتمه اما حالا...