کوهنوردی لذت آزادی در اوج بلنديها

كتاب «کوهنوردي لذت آزادي در اوج بلنديها» منتشرشد

به نقل از ميراث خبر

چهل نفر از كوهنوردان آمريكايي اين كتاب را تاليف كرده‌اند

IMG_9773(3).jpg

/ 1 نظر / 5 بازدید
sareh

سايت قشنگی بود احمد اقا