كميته‌هاي گردشگري ورزشي استانها

 

كميته‌هاي گردشگري ورزشي استانها انتخاب مي‌شوند

كميته‌هاي گردشگري ورزشي استانها تا بيستم ارديبهشت فعال مي‌شوند تا امكان برگزاري گردهمايي سراسري انجمن گردشگري ورزشي در اواخر ارديبهشت فراهم شود.

تهران، خبرگزاري ميراث‌فرهنگي:
گردشگري ورزشي: كميته‌هاي استاني گردشگري ورزشي فدراسيون ورزشهاي همگاني تا بيستم ارديبهشت فعال مي‌شوند تا امكان برگزاري گردهمايي سراسري انجمن گردشگري ورزشي در اواخر ارديبهشت فراهم شود. معرفي توانمنديهاي توريسم ورزشي هر استان از مهمترين برنامه‌هاي اين گردهمايي است.

به گفته سعيد مرادي، رئيس انجمن گردشگري ورزشي فدراسيون ورزشهاي همگاني، اولين رئيس هيات استاني گردشگري ورزشي در بوشهر انتخاب شد.

وي گفت:«علي معيني‌فر، اولين رئيس هيات گردشگري ورزشي ايران است كه در استان بوشهر فعاليت خود را آغاز كرده است و ساير مديران نيز تا دوهفته ديگر مشخص مي‌شوند.»

مرادي افزود:«استان بوشهر با توجه به موقعيت خاصي كه دارد مي‌تواند مركز بعضي از ورزشها مانند پياده‌روي، سواركاري و ورزشهاي‌آبي باشد.»

به گفته وي، مناطق«كره‌بند» و رودخانه «دالكي» مي‌توانند از مهمترين مراكز توسعه گردشگري ورزشي در اين استان باشند.

رئيس انجمن گردشگري ورزشي اضافه كرد:«پس از انتخاب كميته‌هاي گردشگري ورزشي استانها، در گردهمايي سراسري،  انجمن گردشگري ورزشي خدمات خود را براي برگزاري اردوها و مسابقات در استانها با هدف توسعه گردشگري ارائه مي‌كند.»

/ 1 نظر / 17 بازدید
میثم

اين آبشاره خيلی باحال بووووووود