ای ديو سپيد پای دربند ای گنبد گيتی ای دماوند

به نام خدا

 

خدای را سپاس ، باری ديگر پس از طی هزاران کيلومتر راه از دشت کوير تا دامنه های البرز ،امکان حضور بر بام ايران را تجربه نمودیم. اميد است بتوانم گزارش صعود را در روزهای آتی ارائه نمايم .

/ 0 نظر / 4 بازدید