عید سعید فطر بر مسلمین جهان مبارک باد

آمده​ام که سر نهم عشق تو را به سر برم..... ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم -------------------------------------------- آمده​ام چو عقل و جان از همه دیده​ها نهان..... تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم -------------------------------------------- آمده که رهزنم بر سر گنج شه زنم..... آمده​ام که زر برم زر نبرم خبر برم -------------------------------------------- گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن..... گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم -------------------------------------------- اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم..... اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم -------------------------------------------- آنک ز زخم تیر او کوه شکاف می کند..... پیش گشادتیر او وای اگر سپر برم -------------------------------------------- گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود..... تاب تو را چو تب کند گفت بلی اگر برم -------------------------------------------- آنک ز تاب روی او نور صفا به دل کشد..... و آنک ز جوی حسن او آب سوی جگر برم -------------------------------------------- در هوس خیال او همچو خیال گشته​ام..... وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم ------------------------------------- این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من..... گفت بخور نمی​خوری پیش کسی دگر برم

/ 0 نظر / 4 بازدید