اکوتوريسم گلستان

  

استان گلستان به دليل وجود اقليمهاي متنوع و جاذبه‌هاي بي‌شمار گردشگري به گنجينه اكوتوريسم ايران معروف است.

تهران_ميراث خبر
اكوتوريسم و جاذبه‌ها_استان گلستان به دليل برخورداري از جاذبه‌هاي غني اكوتوريسم، سالانه تعداد بيشماري از مردم كشورمان و گردشگران خارجي را به سوي خود جلب مي‌كند.

اين استان يكي از مهمترين قطبهاي گردشگري كشور است و به دليل وجود اقليمهاي متنوع و جاذبه‌هاي بي‌شمار گردشگري به گنجينه اكوتوريسم ايران معروف است.

همچنين فرهنگ و تاريخ 7 هزار ساله اين استان، مملو از آثار ارزشمند و تاريخي ـ فرهنگي است كه اقوام كرد، ترك، بلوچ، عرب، تركمن و ... را در چهار اقليم متفاوت در خود جاي داده و ايراني كوچك را در اين خطه سر سبز به وجود آورده است.

تالابهاي آلما گل، آجي گل، آلاگل و غاردام در شهرستان گنبد كاووس، زيباترين تالابهاي اين استان را شامل مي‌شوند.

همچنين پارك جنگلي ناهار خوران، النگ دره، قرق، جنگلهاي باران كوه، رنگو، شصت كلاته، آبشار دو قلو زيارت، ارتفاعات شاه كوه و شاهوار در شهرستان گرگان از ديگر مواهب خدادادي اين استان هستند.

پارك جنگلي امام رضا، آبشار دوآب، گاگنج خانه، يخچال و جهان نما، دهكدههاي ييلاقي جهان نما، دراز نو و رادكان در شهرستان كردكوي نيز از مكانهايي هستند كه همه ساله مملو از گردشگر بوده و بر محبوبيت اين استان مي‌افزايند.

جزيره آشوراده، شبه جزيره ميانكاله، اسكله توريستي، تالاب گميشان، گلفشان نفتيلجه در شهرستان تركمن، پارك جنگلي كبود وال، جنگل زرين گل و محمد آباد، دهكده‌هاي ييلاقي شير نوا، افراخته، چينه پارچ و سياه مرز كوه در علي آباد كتول، پارك ملي گلستان، پارك جنگلي آق چشمه، جنگل باقر آباد و فارسيان، آبشارهاي لوه، گلستان، آق سو، غارهاي كيا رام، مبارك آباد و سيد رشيد فرنگ و چشمه لال، از ارتفاعات مارن كوه و ماهي پران در شهرستان مينودشت، از ديگر جاذبه‌هاي طبيعي اين استان هستند.

چشمه‌هاي زروآق سو در شهرستان كلاله، پارك جنگلي دلند و آهنگران، آبشار شير آباد، چشمه سر كلاته، غار شيرآباد و قلعه مارن در شهرستان راميان، گل‌افشانهاي قارني يارق و اينچه، تالاب اينچه، سد وشمگير در شهرستان آق قلا، سكه توريستي، جنگل باغو، چشمه قللقي در شهرستان بندر گز را نيز مي توان در جمله ساير جاذبه‌هاي بي‌شمار اكوتوريسمي اين استان به شمار آورد.

گلستان به مساحت 20 هزار و 380 كيلومتر مربع، 3/1 دهم درصد مساحت كل كشور را تشكيل مي‌دهد.

از شمال به كشور تركمنستان، از جنوب به استان سمنان، از غرب به درياي خزر و استان مازندران و از شرق به استان خراسان شمالي محدود است.

بر اساس سرشماري سال 1375 داراي يك ميليون و 428 هزار و 288 نفر است كه از كل جمعيت استان، 3/48 دهم درصد جمعيت شهري، 2/58 دهم درصد روستايي و نيم درصد غير ساكن هستند.

/ 1 نظر / 3 بازدید