تا شقایق هست زندگی باید کرد

چند وقتی بود سری به دلنوشتهای  قبل نزده بودم، هرچند این هفته دل به دامن طبیعت زدیم و با دوستانی  آشنا شدیم که گروه جدیدی را با نام فراز رفسنجان جمع و جور کرده بودند و با نیروی همدلی و همراهی که در رفتار گروهشان نمایان بود، دل به دامن طبیعت زده بودند تا لختی بیاسایند و از محیط بکر لذت برند. بعضی وقتها رفتارها که حرکتی جز ادراک ادمها نیست بر آدمی چنان تاثیری می گذارند که مرور آنها جز خاطراات شیرین چیزی را در پی  ندارد. 

روزجمعه مورخه 91/6/17 به سفارش بچه ها که هر از چند گاهی دلتنگ کوهنوردی و طبیعت میشن به سمت کوهپایه به راه افتادیم. با گذر از ده لولو حدود ساعت 7:25 در کنار مسجد وامق آباد  ماشین رو پارک کردیم و با عبور از دروازه محلی در جواره رودخانه به سمت روستای شنگستان  براه افتادیم. با عبور از پیچ و خم رودخانه و روستای زیبای شنگستان به سمت ده مرحوم حسین سیف ا... به  پیاده روی ادامه دادیم و با توجه به فصل انجیرهای وحشی منطقه کوهپایه بود هر از چند گاهی دستی به درختان انجیر  رسانده، میوه ای تناول می کردیم و به مسیر ادامه می دادیم تا حدود ساعت 8:40 به ده حسین رسیدیم. کمی خستگی گرفتیم و آبی به صورت زدیم و به سمت آبشار براه افتادیم.  حدود یک ساعتی پیاده روی از مسیر راه مالرو سمت چپ رودخانه  که به سمت غرب ادامه داشت و مشرف به دره زیبا با بیدستانهای بهم تندیه که  صدای ناله آبشارها، زیبای مسیر را بیشتر می نمود ادامه دادیم  تا به آبشار  رسیدیم، بچه های  گروه  فراز رفسنجان در حال صرف صبحانه بودند و گرمی جمع شان ما را زمینگیر کرد بطوریکه ما نیز بساط صبحانه را در جوارشان پهن کردیم و پس از صرف صبحانه از چای  که دوستان آماده کرده بودند استفاده نمودیم. پس از حدود یک ساعتی استراحت با دوستان جدید مسیر رابه سمت چشمه سارهای گهر (Gohor) ادامه دادیم، پس از طی حدود 45 دقیقه به چشمه ها با مختصات عرض جغرافیایی  30 درجه و 33 دقیقه 22 ثانیه و طول 57 درجه و 12 دقیقه و 21 ثانیه و ارتفاع 2560 رسیدیم. دوستان با گشت و گذر در اطراف و جمع آوری پونه های وحشی که عطرشان منطقه را پر کرده بود و استفاده از محیط بکر دره که واقعا نام همیشه بهار زیبنده آن می باشد، یکی دوساعتی را گذراندند و پس از آماده کردن چای و سیب زمینی آتشی و صرف ناهار تا حدود ساعت 17:00 در منطقه چشمه سارها بودیم و کم کم به سمت کوهپایه بصورت تفریحی براه افتادیم و حدود ساعت 19:30  به ایستگاه مسجد رسیدیم .

/ 0 نظر / 33 بازدید