گزارش صعود به قلل ناز و کهار

به نام خدا

البرز غربي (قله كهار باارتفاع 4050 متر و قله ناز با ارتفاع 4108 متر)

پنجشنبه 4/5/85 الي شنبه 6/5/85

همنوردان:هيئت کوهنوردی مس سرچشمه

با توجه به قراري كه با دوستان داشتم ، مقرر شد بنده در محدوده تهران يا كرج به گروه كه از سرچشمه حركت كرده بود بپيوندم . لذا حدود ساعت 10:00 صبح روزپچشنبه از تهران به سمت كرج حركت كردم و حدود ساعت 13:30 درمحدوده پل كلاك ،ابتداي جاده چالوس از كرج ، به گروه كه با يكدستگاه اتوبوس ناسيونال از سرچشمه ، پس از طي حدود هزار و اندي كيلومتر از ميان جادهاي گرم و سوزان كويريو آمده بودند پيوستم وبا يك ساعتي معطلي جهت خريد لوازم ناهار(پنير و خربزه ) و گوشت چرخ كرده جهت شام به سمت چالوس حركت كرديم و با گذر ازكنار سد امير كبير و طي حدود 25 كيلومتر به روستاي پل خواب رسيديم وبا عبور از روستا ، مسير را به سمت چپ به سمت روستاهاي سيرا ، آيگان و كلوان ادامه داديم و پس از طي حدود 10 كيلومتر از جاده اسفالته باريك با پيچ و خمهاي زياد بطوريكه در بعضي از جاها كه خودروهاي عبوري در كنار جاده پارك كرده بودند امكان عبور دوسيله نقليه از كنار هم وجود نداشت درحدود ساعت 16:00 به پلي كه ورودي روستاي كلوان است رسيديم ، ناهار را كه خورديم وضعيت جوي شروع به تغيير كرد بطوريكه حدود نيم ساعت آسمان از ابرهاي تيره پوشيده شد وصداي غرش آسمان همراه رعدو برق و ريزش باران ، مارا از صعود كه قرار بود تا جانپناه برويم منصرف كرد ، لذا شب را در مدرسه كلوان مانديم ، هرچند لطف افراد محلي كه نهايت همكاري را جهت شب ماني ما انجام دادندقابل تحسين و شكر گذاري است.

پس از آماده سازي يكي از كلاسها ، بچه هائي كه مسئول شام بودند به كار خود مشغول و سايرين پس از كمي فوتبال بازي ( گل كوچك) در حياط شيبدار مدرسه آنهم به لطف برو بچه هاي با صفاي كلوان به جستو جو و سياحت در كوچه پس كوچه ها و جادهاي پر پيچ وخم خاكي روستا كه در دامنه دره اي با شيبي نسبتا" تند و جلوهائي زيبا كه با درختان ميوه متنوع و آلاجيقهايي كه با پرچين از هم جدا مي شدند و حريم تملك انسانها بر زمين را هشدار مي داد پرداختيم و و نهايتا" پس از صرف شام و گفتگو مقرر شد صبح روز بعد ساعت 4:00 ابه سمت قله حركت كنيم .89sqa3b.jpg

نمای قله کهار از بالای قله ناز(خط سبز رنگ مسیر کهار به چمنزار ناز)

صبح روز جمعه ساعت 3:30 بيدار شديم وپس از بستن كوله ها ( بدون كيسه خواب و لوازم اضافي ) و خواندن نماز ساعت 4:20 به سمت قله كهار حركت كرديم و وبا گذر ازروي پل ورودي روستا مسير جاده را به سمت شمال غرب ادامه داديم ، بطوريكه درسمت راست دره صخرهاي سر به فلك كشيده ودر سمت راست باغهاي روستا ودر وسط دره ، آبي خروشان كه از دامنه كوههاي كهار و ميشنه نو به سمت جاده چالوس در حركت بود وبا غرش خود سكوت صبح را درهم مي شكست منظره اي زيبا و باشكوه ترسيم مي نمود . بعداز روستا منبع آب سيماني وجود دارد كه ادامه مسير مالرو كنار آن به يال جنوبي شمالي قله منتهي مي شود و با سوار شدن به اين يال در محدوده گردنه اي كه از كنار منبع درختان صنوبر ( تبريزي) آن پيداست مارا تا جانپناه هدايت مي كند وبهتر است آب مصرفي تا جانپناه را از روستا يا لوله ورودي منبع برداريم .

6lts6t3.jpg

جانپناه کهار

حدود ساعت 6:20 به جانپناه رسيديم ( هر جند بنده و آقاي خالقي كه جهت شناسائي محيط از ساير افراد گروه جلو زديم ساعت 6:00 به جانپناه رسيديم) ، با نزديك شدن ما كوهنوردان كرجي كه شب را در جانپناه مانده بودند تا از خواب بيدار شده بودند هرچند باران شب گذشته خاطره اي بياد ماندني آنهم در ارتفاع 3200 متري با كيسه خوابهاي خيس بر صفحه روزگارشان ثبت نموده بود . پس از صرف صبحانه ساعت 7:45 به سمت قله حركت كرديم بطوريكه ابتدا قله كهار كوچك پيدا مي شود و با گذر از شيبي تند به منطقه اي با شيبي ملايم رسديم كه قله ناز و ميشه نو را درسمت غرب و كهار بزرگ را در منتهي عليه شمال خواهيم ديد، پس از كمي استراحت و خوردن تنقلات حدود ساعت 10:20 قله كهار بزرگ را فتح كرديم .

6sa3dap.jpg 8g3ndio.jpg

در بالا ي قله ارتفاعات خش چال ، شاه البرز درروبرو (مايل به چپ) و خلنو و آزاد كوه و قله هاي همجوارشان در سمت راست نمايان بودند. حدود ساعت 10:45 به سمت قله ناز حركت نموديم و با كم كردن ارتفاعد حدود ساعت 11:45 به دره منتهي به قله ناز رسيديم.

 اين منطقه چمنزاري وسيع ، زيبا با جويبارهائي بود كه از زير برفچالهاي منتهي به قله سر چشمه مي گرفتند. 6ozumhu.jpg

پس از كمي استراحت ، ناهار را صرف كرذيم و پس از خواندن نمازبا جمع شدن ابرها و مشكوك شدن وضع جوي ساعت 12:15 به سمت يال شمالي قله ناز به راه افتاديم وبا گذر از شيب تند ابتدائي سوار يال شديم و حدود ساعت 13:10 قله ناز را فتح نموديم . 6ue007p.jpg

هرچنده نم نم باران بهاري خستگي را از وجودمان مي زدود ولي با شدت گرفتن آن در ساعت 13:10 با سرازير شدن از يال منتهي به جانپناه نازبه سمت پائين به راه افتاديم و با عبور از كنار جانپناه سيادر و كمي راه پيمائي در جاده زير جانپناه و انحراف مسير به سمت چپ و عبور از ميان باغات كه در شيبي تند تا دره كلوان چون نگيني سبز خود نمائي مي كردند، در ساعت 16:15 به كلوان رسيديم و با جمع شدن همنوردان برنامه اي ديگر را به پايان رسانده و به سمت تهران براه افتاديم .

/ 1 نظر / 62 بازدید
محمد جواد

سلام من هم ميتونم همراه شما به اين سفرها بيام برای عکاسی يه ايميل هم زدم بهتون بخونيدش ممنون فعلا