گزارش صعود به قله علم شاه جيرفت

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 قله علم شاه جيرفت(ارتفاع۳۷۴۱متر)

همنوردان : تيم کوهنوردی باشکاه صنعت مس سرچشمه

 

 

نمای قله علم شاه از بيدستان         

 

                                                            به نام خدا

وقتي در جمع با صفاي پيشكسوتان كوهنوردي نوبت به  خاطرات صعود به قله علم شاه مي رسيد چنان با آب وتاب از سنگيني و طولاني بودن مسير برنامه داستانسرائي مي كردند كه نا خودآگاه انسان حادثه جو همان لحظه در رويا صعودي آني ترتيب مي داد تا در اولين فرصت آنرا به واقعيت نزديك نمايد ، اين مسئله بنده را  كنجكاو كرده بود تا باري ديگر پاي بر مسيري بگذارم تا تحليلي بر گفته هاي همنوردان داشته باشم . فرصتي پيش آمد هرچند ناموافق با برنامه هاي كاريم ولي خوشبختانه به لطف خداوند توانستم از اين مجال استفاده نمايم . برنامه صعود تيم روز چهارشنبه مورخ 17/12/84 ساعت 14:00 از شهر مس سرچشمه به سمت شهرجيرفت  شروع مي گرديد ولي بنده با توجه به مشكلات شيفت كاريم مي بايست تا ساعت 23:00 همان روز در محل كار حضور داشته باشم كه با هماهنگيهاي انجام شده پيوستن به گروه را به جيرفت موكول كرديم . حدود ساعت 1:00 بامداد پنجشنبه به كرمان رسيدم وپس از برداشتن كوله پشتي با همراهي دوستان بزرگوارم آقايان حمزه نژاد وبيگلري با ماشين شخصي در ساعت 1:30 به سمت جيرفت حركت كرديم هرچند خسته بودم ولي تا جيرفت با خوردن ميوه ، چاي و تنقلات وگپ هاي متعارف بيدار بوديم ودر ساعت 4:00 به جيرفت رسيديم .  وقتي وارد شهر شديم در پارك مجاور ميدان انقلاب شاهد استراحت شبانه دوستان  شديم كه حدود نيمه شب به انجا رسيده بودند و در كيسه خوابها شان شايد خواب صعود فردا را مي ديدند . از ماشين كه پياده شديم بوي عطر شكوفه هاي نارنج چنان در تاريكي شب پيچيده بود كه گوي طبيعت جشن شبانه اي بر پا نموده است كه واقعا" قابل توصيف نيست ، پس از كمي قدم زذن در ميان درختان نارنج ميدان جهت خوردن كتلت و سبزي كه با خود اورده بوديم نيمكتي را انتخاب كرده و پس از صرف صبحانه وچاي با بلند شدن صداي خروسها و بعد از آن بيرون آمدن پرندگان وگنجشكان از لابلاي درختان نارنج ،به سكوت شب عطرآگين صداي دلنشين پرندگان هم اضافه گرديد . پس از خوردن صبحانه جهت خواندن نماز آماده شديم و بقيه دوستان هم با صداي مهيب و گوشخراش كاميون قديمي كه درپاركينگ مجاور پارك شده بود بيدار شدند (راننده بي انصاف چنان گاز مي دا د كه انگار نه انگار جمعيتي در كنارش خوابيده اند) . با جمع شدن گروه و هماهنگي با آقاي ضرغام كريمي كه دو نفر از كوهنوردان جوان شهرشان(آاقايان نجات و عيسي ميرشكاري) را كه واقعا"  وجود آنها در اين صعود نعمتي بود كه خداوند از ما دريغ نداشت ، چرا كه اين دو برادرعزيز تمام مسير را مثل كف دست مي شناختند و حتي يگ گام هم اشتباهي بر نداشتند كه در غير اينصورت اگر مجبور به تكرار مسيرها  بوديم امكان صعود و بازگشت را بصورت كامل و مطلوب نداشتيم ، زيرا طولاني بودن مسير و عدم آمادگي جسماني بعضي از افراد گروه با مشكل جدي روبرو مي شديم . ساعت 7:00 جيرفت را به سمت كهنوج ترك كرديم  ، پس از گذر از دوراهي عنبر آباد حدود 60 كيلومتري كهنوج در محدوده دو راهي جهادآباد به سمت چپ مسير را ادامه داديم  ( سمت راست دوراهي ايستگاه جاده اي اورژانس و سمت چپ پاسگاه نيروي انتظامي بود) و پس از عبور از حاجي آباد به دوراهي نيروگاه رسيده و دوباره به سمت چپ(شمال ) بطوريكه رشته كوههاي جبال بارز وقله علم شاه در جلوي ما خودنمائي مي كرد. پس از طي حدود 7 كيلومتر از دوراهي نيروگاه به سد خاكي رسيديم و ازجاده اسفالته به سمت چپ با گذر از روي تاج سد به روستاي غيك (gheik) رسيديم كه با ادامه دادن مسير به روستاي رود فرق (Roodfargh) رسيديم . توضييح اينكه چنانچه جاده اسفالته را ادامه مي داديم قبل از روستاي گرم سالار رضا به روستاي گرم سفلي رفته و پس از عبور از ميان روستا از طريق جاده تازه تاسيس خاكي به رود فرق مي رسيم كه اين مسير حدود 4 كيلومتر نزديكتر است ، حدود ساعت 9:00 پس از طي 80 كيلومتر (14 كيلومتر خاكي) در روستاي رود فرق از ميني بوس پياده شديم و پس از صرف صبحانه گروهي و آماده كردن كوله ها ساعت 10:00 به سمت قله حركت كرديم . حدود 5/1 ساعت در جوار رودخانه اي كه مي بايست در اين فصل از شدت آب نتوانيم از آن عبور كنيم  ولي بعلت خشكسالي امسال آب چنداني نداشت پياده روي كرديم تا به دو دره كه يكي به آبشار وروار(Vorvar) وديگري به سمت كرور(Kerver) ادامه داشت . افرادي كه قصد رفتن به آبشار را داشته باشند بهتر است به سمت راست و كوهنورداني كه قصد صعود به قله را داشته باشند بهتر است از مسير سمت چپ را در كنار رودخانه ادامه دهند ، بعداز حدود 5/1 ساعت  پياده روي به باغهاي كرور كه منطقه ييلاقي با سه ، چهار آلونك بود رسيديم ، از دره سمت راست ارتفاع كرفته و در جاي مناسب حدود ساعت 13:30جهت نماز و صرف ناهار دركنار چشمه آب متوقف شديم . پس از صرف ناهار با عبور از از مسيري با شيب نسبتا"  تند به بالاي آبشار رسيديم ( از اين محل آبشار پيدا نيست) و پس ازكمي استراحت به سمت بيدستان (ارتفاع2600 متر) كه در دامنه قله واقع است ادامه داديم و حدود ساعت 18:00  به كلبه آقاي حسن ميرشكاري (ازبستگان همراهان) رسيديم . با جمع آوري هيزم آتشي افروختيم هرچند من ودوستاني كه شب گذشته از كرمان آمده بوديم بعلت بي خوابي ترجيح داديم به درون كيسه خوابها برويم ولي آقا نجات با درست كردن ني لبك كه از نيزارهاي مسير  تهيه كرده بود به زدن ساز و بعضي دوستان با شعر خواني مجلس بزمي به راه انداختند. متاسفانه درد سر بنده (ميگرن) حتي در اين محيطهاي طبيعي هم دست از سر بنده بر نمي دارد ، صبح روز بعد باسردرد شب قبل كه حتي با خوردن دو تا قرص مسكن هم جواب نداده بود بيدار شديم ولي باتوجه به استراحتي كه كرده بودم تا حدودي از شدت درد ؟آن كاسته شده بود . ساعت 6:00 صبع با خالي كردن كوله پشتي ها وبرداشتن صبحانه و تنقلات به سمت قله حركت كرديم و با گذر از دره منتهي به قله و عبور از روي قله سنگهاي كه در اثر فرسايش زياد صخرهاي گرانيتي قله روي هم انباشته شده بود و درنهايت از ميان صخره هاي سر به فلك كشيده علم شاه  حدود ساعت 9:00 موفق به صعود قله 37۴۱ متري علمشاه كه در منطقه جيرفت با ارتفاعي حدود 600 متر قراردارد شديم .

با توجه به اينكه بعلت كاهش بارندگي امسال برف زيادي در بالا ي قله ودر شيبهاي منتهي به قله نبود ولي در صورت وجود برف زياد بهتر است از بيدستان با گذر از يال سمت راست جهت صعود اقدام گردد . پس ازحدود نيم ساعتي كه بالاي قله بوديم جهت صرف صبحانه كمي ارتفاع كم كرده و در محدوه چمنزار قسمت شرقي قله صبحانه را صرف كرده به سمت بيدستان حركت كرديم وحدود ساعت 11:30 به كلبه حسن آقا ميرشكاري رسيديم و پس از جمع كردن وسائل و صرف چاي به سمت آبشار جهت خوردن ناهار به راه افتاديم . مسير برگشت را از بالاي آبشار به سمت مخالف مسير صعود (سمت چپ ) ادامه داديم و با دور زدن محدوده آبشار حدود ساعت 15:00 به زير آبشار رسيديم واقعا" آبشار وروار(ارتفاع اصلي 95 متر) يكي از آبشارهاي زيبا و مرتفع اين مرزو بوم است و هر چند بعلت كاهش نزولات آسماني و كم بودن دبي آب رودخانه ريزش آب آن زياد نبود ولي تماشاي آن در اين وضعيت هم خالي از لطف نبود . ناهار را كه خورديم از مناظر زيباي آن فيلم وعكس گرفتيم و به سمت باغهاي نرگس ومورد به راه افتاديم و حدود ساعت 17:00 در كنار يكي از كپر هاي ورودي دره منتهي به آبشار جهت استراحت شب دوم مانديم . صبح روز بعد ساعت 6:00 به سمت رود فرق به راه فتاديم ودر ادامه مسير پس از صرف صبحانه وطي حدود 5/2 ساعت پياده روي به رود فرق رسيديم كه با جمع كردن وسائل با ميني بوس به سمت جيرفت حركت كرديم .

پيشاپيش اين عيد سعيد باستاني را به همه ايرانيان خصوصا" شما كوهنوردان عزيز تبريك عرض مي نمايم بهارتان پرگل نوروزتان پيروز سربلند ، سرزنده و  شاداب باشيد      

 

/ 2 نظر / 61 بازدید
آدينه بوک

سلام. به فروشگاه اينترنتي کتاب و CD آدينه با تحويل رايگان هم سر بزنيد.

حسين منظري توكلي

خسته نباشيد پس از دو صعود كه اين حقير همراه دوستان عزيز بودم متاسفانه در دو صعود ديگر سعادت همراهي شما را نداشتم شايد هم سعادتي نسيب شما شد كه مزاحمي كمتر همراهتان باشد وصف اين صعود بوسيله شما اشتياق اين حقير را به ورزش كوه نوردي بيشتر از قبل كرد. به اميد سلامتي و سرحالي همه دوستان و با آرزوي همنوردي با شما عزيزان موفق باشيد